MAKRO LATKRABANG

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดโครงการ : 126.72 kWp.
เริ่มโครงการ : 2019

MAKRO LOP BURI

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดโครงการ : 699 kWp.
เริ่มโครงการ : 2019

MAKRO AYUTTHAYA

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดโครงการ : 792 kWp.
เริ่มโครงการ : 2019

MAKRO KHOLONG LUANG

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดโครงการ : 732 kWp.
เริ่มโครงการ : 2019

MAKRO NAKHON IN

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดโครงการ : 594 kWp.
เริ่มโครงการ : 2019

MAKRO BANG BUA THONG

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดโครงการ : 514 kWp.
เริ่มโครงการ : 2019

MAKRO PATHUMTHANI

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดโครงการ : 561 kWp.
เริ่มโครงการ : 2019

FORTUNE PARTS INDUSTRY

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดโครงการ : 997 kWp.
เริ่มโครงการ : 2018

DENSO THAILAND

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดโครงการ : 50 kWp.
เริ่มโครงการ : 2017

SPM FEED MEAL

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดโครงการ : 999 kWp.
เริ่มโครงการ : 2016
Powered by MakeWebEasy.com