โซล่าเซลล์solar cell
 
สินค้า
 
 
  HUAWEI INVERTER- SUN2000-2KTL-LO (Single Phase) *ผ่านการรับรองจากไฟฟ้า MEA/PEA รับประกัน 5ปี 37,000.00 บาท/เครื่อง
23,500.00 บาท/เครื่อง

  HUAWEI INVERTER- SUN2000-3KTL-LO (Single Phase) *ผ่านการรับรองจากไฟฟ้า MEA/PEA รับประกัน 5ปี 48,000.00 บาท/เครื่อง
26,500.00 บาท/เครื่อง

HUAWEI INVERTER- SUN2000...

  HUAWEI INVERTER- SUN2000-4KTL-LO (Single Phase) *ผ่านการรับรองจากไฟฟ้า MEA/PEA รับประกัน 5ปี 55,000.00 บาท/เครื่อง
30,000.00 บาท/เครื่อง

  HUAWEI INVERTER- SUN2000-5KTL-LO (Single Phase) *ผ่านการรับรองจากไฟฟ้า MEA/PEA รับประกัน 5ปี 55,000.00 บาท/เครื่อง
32,200.00 บาท/เครื่อง

  Smart Dongle-WLAN (อุปกรณ์เชื่อมต่อ WIFI ) 4,800.00 บาท/เครื่อง
3,500.00 บาท/เครื่อง

Smart Dongle-4G (อุปกรณ์เชื่อมต่อ WIFI  \)

  Smart Dongle-4G (อุปกรณ์เชื่อมต่อ WIFI แบบใส่ซิมการ์ด) 16,000.00 บาท/เครื่อง
10,500.00 บาท/เครื่อง

Smart Dongle-4G (อุปกรณ์เชื่อมต่อ WIFI  แบบใส่ซิมการ์ด)

  DDSU666-H (อุปกรณ์ตัวกันย้อน) สำหรับ Single Phase 5,400.00 บาท/เครื่อง
3,900.00 บาท/เครื่อง

  HUAWEI INVERTER- SUN2000L-5KTL-MO (3 Phase) *รับประกัน 5ปี 62,000.00 บาท/เครื่อง
39,500.00 บาท/เครื่อง

HUAWEI INVERTER- SUN2000L-5KTL-MO (3 Phase) *รับประกัน 5ปี

  HUAWEI INVERTER- SUN2000L-12KTL-MO (3 Phase) *รับประกัน 5ปี 102,000.00 บาท/เครื่อง
64,000.00 บาท/เครื่อง

  HUAWEI INVERTER- SUN2000L-20KTL-MO (3 Phase) *รับประกัน 5ปี 120,000.00 บาท/เครื่อง
73,800.00 บาท/เครื่อง

  Janitza UMG 96RM (อุปกรณ์ตัวกันย้อนที่ใช้กับ HUAWEI รุ่น SUN2000-36KTL 35,000.00 บาท/เครื่อง
19,000.00 บาท/เครื่อง

HUAWEI INVERTER- SUN2000-36KTL (3 Phase) 

HUAWEI  อินเวอ...

   HUAWEI INVERTER- SUN2000-36KTL (3 Phase) * ผ่านการรับรองจากการไฟ้ฟ้า PEA/MEA รับประกัน 5ปี 158,000.00 บาท/เครื่อง
92,500.00 บาท/เครื่อง

อินเวอร์เตอร์  Huawei  ขนาด 36,000 วัตต์  3 Phase

ผ่านการ...
   HUAWEI INVERTER- SUN2000-42KTL (3 Phase) * ผ่านการรับรองจากการไฟ้ฟ้า PEA/MEA รับประกัน 10ปี 210,000.00 บาท/เครื่อง
132,500.00 บาท/เครื่อง

อินเวอร์เตอร์  Huawei  ขนาด 42,000 วัตต์  3 Phase

ผ่านการ...
  Huawei Inverter ขนาด 60,000 วัตต์ 3 Phase ผ่านการรับรองจาก MEA/PEA *รับประกัน 5ปี 200,000.00 บาท/เครื่อง
149,000.00 บาท/เครื่อง

HUAWEI  INVERTER   รุ่น SUN2000-60KTL-MO

อินเวอร์เตอร์ขนาด 60,000 วัตต์&n...

  Huawei Inverter ขนาด 60,000 วัตต์ 3 Phase ผ่านการรับรองจาก MEA/PEA *รับประกัน 10ปี 248,000.00 บาท/เครื่อง
179,000.00 บาท/เครื่อง

HUAWEI  INVERTER   รุ่น SUN2000-60KTL-MO

อินเวอร์เตอร์ขนาด 60,000 วัตต์&n...

  DTSU666-H (อุปกรณ์ตัวกันย้อน) สำหรับ 3 เฟส 9,000.00 บาท/เครื่อง
5,900.00 บาท/เครื่อง

  Smart Logger 1000A (Monitoring) 46,000.00 บาท/เครื่อง
28,500.00 บาท/เครื่อง

Smart Logger 1000A (Monitoring )

-หน้าจอแสดงผ...
Page 1 | 
Google Tag Manager  
เว็บสำเร็จรูป
×